HENDIKA

Zapojujeme osoby se zdravotním postižením do aktivního života

Naším cílem je sociální, kulturní, ekonomická a edukační podpora rozvoje především osob s hendikepem.

Chceme lidem s handicapem pomoci zapojit se do běžného života. Radíme podnikatelům a firmám, jak zaměstnávat a pomáhat OZP.

Naše hlavní činnosti

R

realizovat projekty na pomoc hendikepovaným

R

podporovat rozvoj drobného a malého podnikání a zaměstnávání OZP

R

podílet se svými projekty na rozvoji řemesel, obchodu, služeb a zaměstnanosti OZP

R

podpora vzdělávání OZP

R

rozvoj sociální ekonomiky a turistiky

R

spolupráce v oblasti sociálních služeb

R

prezentace činnosti spolku v médiích, propagační a informační aktivita

R

podpora adaptability a integrace cílových skupin na trh práce

R

poskytování poradenství a pomoc v oblasti zlepšování individuální mobility cílových skupin

DOTAČNÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI OZP A V NAVAZUJÍCÍCH PROJEKTECH

Spolek Hendika má svou historii od roku 2014, což umožňuje využití zkušeností v oblasti zapojení OZP do aktivního života.
  • Certifikace bytových prostor v rámci vyhlášky 392
  • Poradenství firmám k zaměstnáváni OZP
  • Poradenství k invalidním důchodům a celkově sociální legislativě
  • Turistika pro všechny Zlínsko bez bariér (návaznost na Beskydy pro všechny)
  • Setkávání OZP s psychickými problémy
ZAPOJENÍ OZP DO ČINNOSTI SPOLKU
galerijní činnost
autorská čtení
výstavní činnost

A to autorů z řad hendikepovaných a umělců postižených převážně psychickými poruchami.
Například v rehabilitačních ústavech Hrabyně, Kladruby a různých domovech s pečovatelskou službou a domovech důchodců.
Činnosti pro obce v rámci besed s občany / převážně staršími a často nemocnými / pro zkvalitnění rozhledu a kulturního života.

VELKÉ DLOUHODOBĚJŠÍ PROJEKTY

Výstavba DSI (domovy sociální integrace)
Komparace sociální legislativy v rámci V4 kromě Maďarska
Certifikace kompenzačních pomůcek pro OZP
Mezinárodní spolupráce s Polskem a Slovenskem.

podporujeme podnikání a zaměstnávání OZP

STRATEGICKÉ AKTIVITY

Marketingové a obchodní aktivity k vytváření podmínek pro ekonomické krytí nákladů provozu organizace.

Nejčastější dotazy FAQ

Jakou pomoc mi můžete nabídnout, když jsem hendikepovaný?

Otázku pomoci hendikepovaným řešíme jako výsostně individuální záležitost. Snažíme se jednotlivcům pomoci dle jejích individuálních možnosti a schopnostem. To znamená, že pokud budete mít zájem se integrovat, jak do procesu zaměstnávání, tak obecně sociální integrace je nutné nás kontaktovat a zahájit diskuzi na téma Vaší integrace. Co můžeme zajistit je to, že každý klient, který se nám ozve bude zařazen do sytému tzv. procesního zaměstnávání OZP. Naše velká výhoda je skutečnost, že většina z nás ve spolku Hendika je sama hendikepována.

Jsem podnikatel a chctěl bych zaměstnávat OZP.

Zaměstnávání OZP je vskutku velmi citlivá záležitost. Navíc parametry zákona 435/2004 se vzhledem k vývoji ekonomiky často mění a je nutno je velmi pečlivě sledovat (můžeme poskytnout aktualizace). Naše společnost je zastáncem zaměstnání dle odborných znalostí jednotlivých OZP. Jednou z naších zásad je skutečnost, že firmy existují na komerční bázi, a proto zaměstnávání OZP nesmí být příčinou přechodu firem do červených čísel. Jednotlivé benefity pro zaměstnavatele OZP překračují formát této odpovědi, ale jsme schopni na základě mailového kontaktu tyto zaslat. Jednou z naších nabídek je i možnost pomoci vyhledat jednotlivé vhodné OZP a to na základě analýzy jednotlivých pracovních míst.

Nabízíte spolupráci také obcím?

Nabídka obcím je jednou ze stěžejních aktivit. Nabízíme obcím realizaci tzv. Analýza páteřních síti, což je jeden ze základních dokumentů potřebných k sepsáni žádosti obce k zařazení do programu MOBILITY FOR ALL. Jde o projekt, který realizuje Vládní výbor pro osoby se sníženou schopnosti pohybu a orientace. Obec může požádat o dotaci na bezbariérové úpravy jak chodníků, tak i budov pro využití občanů dané obce. (školy, pošta, nemocnice atd.)

Máte zkušenosti v oblasti sociálního bydlení?

Sociální bydlení je velmi diskutovanou otázkou nejen v naší společnosti, ale i diskutovanou širokou veřejnosti. Stále se čeká na nový zákon o sociálním bydlení, který již delší dobu koluje v naší politické scéně. Nicméně máme připravenou dokumentaci pro výstavbu „Domů sociální integrace“, kde se kloubí sociální bydlení s aktivním přístupem k zaměstnávání a aktivním přístupem k integraci do společnosti. Můžeme poskytnout podrobnější informace.

Zabýváte se náhradním plněním?

Samozřejmě se problematikou Náhradního plnění zabýváme a jsme připraveni případným zájemcům vyhovět. Z Náhradního plnění se stal v poslední době fenomén, který je hodně zneužíván. Dokonce vznikají právní subjekty, které jako svoji prioritní aktivitu mají právě Náhradní plnění. Dochází tak často k tomu, že se pomalu vytrácí původní záměr, tj. zvýšit zaměstnanost OZP. Navíc parametry příslušného paragrafu o přepočtech Náhradního plnění jsou často novelizovány a dochází k nesrovnalostem. Navíc koluje mezi politiky návrh na podstatnou změnu Náhradního plnění. Pečlivě sledujeme tento proces a jsme ochotni se o poznatky podělit.

Kontakt

HENDIKA zapsaný spolek
IČO: 22819258
sídlo: Prostřední 2240, 76001 Zlín

Petr Blažek
Tel.: +420 774 729 225

Email: info@hendika.eu

Napište nám

Obraťte se na nás. Podnikatelům poradíme, pomůžeme zrealizovat projekt, hendikepovaným pomůžeme zapojit se do běžného života.

Souhlas se zpracováním osobních údajů